"Quo Vadis" metodą stacji zadaniowych


"Quo Vadis" nie należy do książek, które uczniowie szczególnie sobie upodobali. Jak zatem zmotywować niechętnego ucznia do pracy z tekstem Sienkiewicza? Z pomocą przychodzi metoda stacji zadaniowych, która jest jedną z najciekawszych metod aktywizujących. Uczniowie pracują w parach lub małych grupach na przygotowanych wcześniej stanowiskach (stacjach). Rozwiązują zadania dotyczące poszczególnych partii materiału. Stacje zadaniowe, to doskonały sposób na posumowanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej lektury w atmosferze zabawy i zdrowej rywalizacji.
Quo Vadis metodą stacji zadaniowych

Quo Vadis metodą stacji zadaniowych

Quo Vadis metodą stacji zadaniowych

Quo Vadis metodą stacji zadaniowych

Quo Vadis metodą stacji zadaniowych

Quo Vadis metodą stacji zadaniowych

Quo Vadis metodą stacji zadaniowych