Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły


Po zapoznaniu się z sylwetkami trzech kandydatów na Patrona Szkoły Podstawowej nr 3 uczniowie wzięli udział w głosowaniu, które odbyło się 8 listopada. 2017 r. 13 listopada przedstawiciele Samorz±du Uczniowskiego w składzie: Wojciech Kuderczak (przewodnicz±cy), Amanda Roszak (zastępca) i Żaneta Hojnacka (skarbnik) przyst±pili do przeliczenia głosów. Oto wyniki:

Głosów oddanych 268 (w tym nieważne 2)
Franciszek Basiński - 15 głosów
Janusz Korczak - 115 głosów
Jan Twardowski - 136 głosów.

Teraz czekamy na głosy rodziców (głosowanie 16. 11.) i nauczycieli (głosowanie 20. 11.)
Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły

Uczniowie zagłosowali na patrona szkoły