Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019


2 listopada 2018 piątek Dzień po Świecie Wszystkich Świętych
10 kwietnia 2019 środa Egzamin gimnazjalny część humanistyczna
11 kwietnia 2019 czwartek Egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia 2019 piątek Egzamin gimnazjalny część językowa
15 kwietnia 2019 poniedziałek Egzamin ósmoklasisty język polski
16 kwietnia 2019 wtorek Egzamin ósmoklasisty matematyka
17 kwietnia 2019 środa Egzamin ósmoklasisty język obcy
2 maja 2019 czwartek Dzień Flagi RP

W razie potrzeby w dodatkowe dni wolne będzie zapewniona opieka dla uczniów.