Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017 - etap szkolny


20 października 2017 roku odbył się w naszej szkole etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Wzięło w nim udział 8 uczniów klas II i III gimnazjum. W tym roku konkurs nosi tytuł "Konfrontacja, rywalizacja, pojedynek". Uczestnicy musieli zapoznać się z sześcioma tekstami literackimi oraz obejrzeć film "Potop". Test, na którego rozwiązanie uczniowie mieli 90 minut, zawierał zadania zamknięte i otwarte różnego typu. Trzeba było wykazać się znajomością lektur i filmu oraz napisać kilka form wypowiedzi - list, zaproszenie i sprawozdanie.
Niestety, w tym roku żaden uczestnik nie zdobył wymaganej ilości 42 punktów i nie przeszedł do etapu rejonowego. Najlepiej spisał się Patryk Jankowski z klasy III gimnazjum.
Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017 - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017 - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017 - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017 - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017 - etap szkolny

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 2017 - etap szkolny