Innowacyjna lekcja biologii


Uczniowie klasy VIIa pod opieką pani Lucyny w ramach zajęć biologii omawiali modele komórki roślinnej i zwierzęcej. Wszyscy wykazali się wielką kreatywnością, utrwalając trudne zagadnienia z zakresu cytologii. Uczniowie w sposób humorystyczny odgrywali rolę organelli komórkowych znajdujących się w danej komórce. Pozwoliło to młodzieży w sposób ciekawszy zapoznać się z ich budową i funkcjami.
Innowacyjna lekcja biologii

Innowacyjna lekcja biologii

Innowacyjna lekcja biologii

Innowacyjna lekcja biologii

Innowacyjna lekcja biologii

Innowacyjna lekcja biologii