Ogólnopolska kampania BohaterON


W dniu 9 paĽdziernika 2023 r. w klasie ósmej odbyła się lekcja historii na temat godziny "W" w ramach ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej BohaterON. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Uczniowie obejrzeli dwa spoty, w których aktorzy przedstawiali swoje emocje zwi±zane w dniem wybuchu Powstania Warszawskiego. Obejrzano również filmik dotycz±cy tego, jak dzi¶ godzinę "W" czcz± Warszawiacy. Uczniowie w grupach starali się odtworzyć/zrozumieć emocje, które towarzyszyły młodym ludziom id±cym do powstania. Młodzież miała do dyspozycji kartki do notatek oraz kartki z listami ludzkich emocji.Ogólnopolska kampania BohaterON 2023

Ogólnopolska kampania BohaterON 2023

Ogólnopolska kampania BohaterON 2023

Ogólnopolska kampania BohaterON 2023

Ogólnopolska kampania BohaterON 2023