Projekt eTwinning z języka angielskiego - "Christmas letter Exchange 2019"


Uczniowie klas VII biorą udział w międzynarodowym projekcie eTwinning z języka angielskiego, którego tematem jest "Christmas letter exchange 2019". 17 uczniów z klasy VIIa i VIIb będą mieli za zadanie napisać listy do uczniów z Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Holandii, Finlandii oraz Rumunii, które będą świetną formą rozwijania umiejętności językowych, poznania rówieśników z innych krajów, zdobycia wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych w różnych krajach oraz promocji naszych polskich tradycji i obyczajów Świąt Bożego Narodzenia. Wraz z listami uczniowie pragną wysłać kartki świąteczne z życzeniami, a także zaśpiewać kolędy - każda grupa projektowa w swoim języku. Trzymamy kciuki za naszą grupę projektową;-)
Plakat e-Twinnig Label

Projekt eTwinning z języka angielskiego - Christmas letter Exchange 2019