Akt powołania Szkolnego Koła Caritas Diecezji Kaliskiej
Akt powołania Szkolnego Koła Caritas Diecezji Kaliskiej