"Jesienne impresje" na korytarzach szkolnych


Na korytarzach szkolnych, można ogl±dać wystawę prac plastycznych, pt. "Jesienne impresje". Autorami s± uczniowie z kl. IV - VII. Inspiracj± w powstaniu prac była jesień. Doznania, przeżycia i nastroje, towarzysz±ce młodym twórcom, w ich kontakcie z natur±, wyrażone zostały przy pomocy bogactwa ¶rodków wyrazu artystycznego. Prezentowane prace, wykonane s± w różnych technikach, od kredek ołówkowych pocz±wszy, poprzez tempery, pastele olejne i suche, na technikach mieszanych i rzeĽbiarskich skończywszy. Wykonuj±c prace w technice frottage i dekalkomanii, uczniowie wykorzystywali li¶cie i inne skarby jesieni. To z nich, udało się wyczarować, wspaniałe ptaki, jesienne cudaczki - dziwaczki i wiele innych jesiennych kompozycji. Drzewa, grzyby i Pani Jesień stały się inspiracj± do powstania prac rzeĽbiarskich.
Jesienne impresje na korytarzach szkolnych

Jesienne impresje na korytarzach szkolnych

Jesienne impresje na korytarzach szkolnych

Jesienne impresje na korytarzach szkolnych