Ogłoszenie dotyczące wyboru patrona szkoły


Zespół Szkół nr 3 nosił imię 750 - lecia Jarocina. W wyniku reformy oświaty od początku roku szkolnego 2017/2018 roku staliśmy się Szkołą Podstawową nr 3, co pociągnęło za sobą utratę imienia. Pani dyrektor Elżbieta Kuderczak podjęła stosowne kroki, aby nadać szkole nowe imię. Dlatego na korytarzach - górnym i dolnym - pojawiły się na gazetkach informacje dotyczące wyboru nowego patrona naszej szkoły. Będziemy wybierać jednego z trzech kandydatów, a są nimi: Franciszek Basiński, Janusz Korczak i Jan Twardowski. Zachęcamy wszystkich uczniów, a także rodziców, do zapoznania się z sylwetkami tych wybitnych Polaków, aby móc potem podjąć decyzję, na kogo oddać głos. Wychowawcy przedstawią też na lekcjach wychowawczych prezentacje dotyczące kandydatów.
Ogłoszenie dotyczące wyboru patrona szkoły

Ogłoszenie dotyczące wyboru patrona szkoły