VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w "Trójce"


Dnia 28 września 2018 r. obchodziliśmy VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W naszej szkole w akcję zaangażowani byli uczniowie począwszy od klas IV. Całe przedsięwzięcie koordynował pan Łukasz Mrowicki, zaangażowani byli także pozostali nauczyciele matematyki - pani wicedyrektor Iwona Pawełczyk, pani Eugenia Leśna oraz pani Alina Kuberka - Gola. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia "tabliczkowych" zaległości po wakacjach. Uczniowie naszej szkoły rozwiązywali krótkie zadania matematyczne o dostosowanym do wieku poziomie trudności. Mamy nadzieję, ze takie wydarzenie będzie zachętą do pełnego opanowania tej podstawowej życiowej umiejętności.


Logo VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018