Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza


Podczas lekcji języka polskiego uczniowie klasy V a pracowali z wierszem Czesława Miłosza "Przypowieść o maku". Po uważnej lekturze tekstu dokonali przekładu intersemiotycznego, czyli to, co napisał poeta, przenieśli na kartkę w formie rysunku. Ilustracje były bardzo pomysłowe i na różne sposoby oddawały symboliczne znaczenie tego pięknego utworu naszego noblisty.

Czesław Miłosz "Przypowieść o maku"

Na ziarnku maku stoi mały dom,
Pieski szczekają na księżyc makowy
I nigdy jeszcze tym makowym psom,
Że jest świat większy, nie przyszło do głowy.

Ziemia to ziarnko - naprawdę nic więcej,
A inne ziarnka - planety i gwiazdy.
A choć ich będzie chyba sto tysięcy,
Domek z ogrodem może stać na każdej.

Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie.
Dzieci biegają i mak się kołysze.
A wieczorami, o księżyca wschodzie
Psy gdzieś szczekają, to głośniej, to ciszej.
Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza

Przekład intersemiotyczny wiersza Czesława Miłosza