Apel z okazji 25. edycji akcji "Sprzątanie świata"


Miliony ludzi na całym świecie we wrześniowe dni sprzątają naszą planetę. Sprzątanie świata zostało zapoczątkowane w 1989 r. w Australii. Jest to światowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, konieczność ograniczania odpadów oraz ich właściwego składowania i przetwarzania. W tym roku akcja przypada w dniach 21 - 23 września i przeprowadzana jest pod hasłem "Akcja segregacja! 2x więcej, 2x czyście". Nasza szkoła, jak co roku aktywnie bierze udział w akcji. Z tej okazji panie Anna Stec i Lucyna Boruta - Olszewska z uczniami klasy III gimnazjum oraz VIIIa przygotowały krótki apel. Po lekcjach wszyscy uczniowie udali się "sprzątać świat" w okolicach szkoły.
Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata

Apel z okazji 25. edycji akcji Sprzątanie świata