Podziękowania za udział w akcji "Jak nie czytam, jak czytam"


W czerwcu 2018 roku biblioteka szkolna zorganizowała udział w III edycji ogólnopolskiej akcji promuj±cej czytanie "Jak nie czytam, jak czytam". W sierpniu otrzymali¶my podziękowanie za udział od redaktora naczelnego miesięcznika "Biblioteka w Szkole".
Akcja III edycja Jak nie czytam, jakczytam