Akcja edukacyjna PZU "odblaski"


W tym roku szkolnym uczniowie klas I - III wzięli udział w akcji Niestraszki "Akcja odblaski" - PZU. Akcja ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci na polskich drogach. Wszyscy uczniowie otrzymali odblaski, a na zajęciach poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas zabawy towarzyszył im odblaskowy Niestraszek - bohater, który ł±czy temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym z bajkowym ¶wiatem.
Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b

Akcja edukacyjna PZU odblask 2b