Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024


Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Msza św. inaugurująca rok szkolny 2023/2024 odprawiona zostanie 4 września 2023 r. w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej o godzinie 8:00. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 4 września 2023 r. o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej.

Po tej uroczystości uczniowie spotkają się z wychowawcami we wskazanych salach lekcyjnych, a następnie będzie możliwość odbioru podręczników. Wychowawcy przekażą bieżące informacje a także deklaracje o dowozach i odwozach autobusem szkolnym, deklaracje na korzystanie z obiadów, karty zgłoszenia do świetlicy (klasy I - III). Natomiast nowi uczniowie otrzymają dodatkowo hasło dostępu do dziennika elektronicznego oraz deklarację o uczestnictwie w lekcjach religii. Bardzo prosimy, aby wypełnione deklaracje (w szczególności o korzystaniu ze szkolnego autobusu - jest to warunek korzystania z dowozów) oddać wychowawcy klasy niezwłocznie tj. 5 lub 6 września 2023 r.

W celach informacyjnych dnia 4 września przy wejściu do szkoły będą umieszczone listy uczniów w klasach IV - VIII.Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - plakat

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 - przydział sal